Zdrovit Magnum Junior

Magnez – naturalny neutralizator ołowiu:

  • Ponad 95% ołowiu trafia do organizmu drogą pokarmową lub oddechową, następnie jest magazynowany głównie w kościach, w których pozostaje przez 20-30 lat.
  • Ołów uwalnia się z kości podczas ciąży (jest magazynowany w łożysku) i karmienia piersią (wysokie stężenie w mleku matki).
  • Toksyczność ołowiu powoduje, że dzieci matek skażonych metalem ciężkim od urodzenia mogą charakteryzować się: obniżonym ilorazem inteligencji, trudnościami w nauce, nadpobudliwością i zachowaniami agresywnymi.
  • Toksyczny wpływ ołowiu na komórki rosnących chrząstek i kości zwiększa ryzyko osteoporozy młodzieńczej. Osteoporoza występuje u dzieci znacznie częściej niż dotychczas uważano. Spóźnione i niewłaściwe leczenie osteoporozy może doprowadzić do: nieodwracalnych zniekształceń w narządach ruchu, niepełnosprawności, kalectwa, niskorosłości.
Zdrovit Magnum Junior